HOT NEWS:
Regulamin

Witaj, w regulaminie Backstage24 :-)


 

 1. Wstęp:

Niniejszy Regulamin został przygotowany w oparciu o przepisy prawa obowiązujące w terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i określa zasady działania portalu Backstage24 oraz jego redakcji. Redakcja Backstage24 została wpisana do Rejestru Dzienników i Czasopism pod numerem R Pr 792.

 1. Warunkiem korzystania z Portalu jest dokładnie zapoznanie się z treścią Regulaminu i jej akceptacja.
  Serwis jest zasobem medialnym, jego zawartości podlegają pod Prawo o Ochronie praw Autorskich oraz Prawo Prasowe.

 

 1. Definicje:

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

a) Backstage24 – nazwa portalu określająca jego jednolitą markę.

b) Portal – system zapewniający dostęp do informacji zamieszczonych przez redakcje.

c) Redakcja – jednostka organizacyjna proces przygotowania (zbierania, omawiania i opracowania) materiałów do publikacji.

d) Dziennikarz – osoba reprezentująca redakcję, zajmująca się tworzeniem bądź redagowaniem tekstów.

e) Fotoreporter – osoba reprezentująca redakcję, zajmująca się tworzeniem zdjęć, fotorelacji czy innych zasobów zlecających przez redakcje.

f) Partner – podmiot czy osoba, dostarczająca Usługi czy inne zasoby, w ramach współpracy.

g) Gość – osoba, która ma dostęp do publikowanych publicznie zasobów może odwiedzać i przeglądać portal.

h) Dostępność – dostęp do portalu jest nieodpłatny zasoby w nim zawarte również są bezpłatne.

 

 1. Postanowienia Ogólne:

a) Portal powstał w celu tworzeniu i przekazywania informacji o tematyce rozrywkowej, kultury i muzyki. Szerzenie informacji o zasobach i możliwościach spędzania wolnego czasu, wymianie opinii czy budowanie społeczności w danym mieście.

b) Każdy odwiedzający portal jest uprawniony do dodawania m.in. wydarzeń, artykułów, opinii, komentarzy czy udostępnianiu w zasobach społecznościowych linków redakcji. Zastrzegamy sobie prawo do modernizacji czy modyfikacji przesłanych nam zasobów.

c) Redakcja nie zwraca nie zamówionych materiałów oraz zastrzega sobie prawo do skrótów i redakcyjnego opracowania tekstów przyjętych do publikacji.

d) Redakcja zastrzega sobie prawo do umieszczania w Portalu treści i miejsc reklamowych stosowanych globalnie w Internecie. Redakcja też nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczonych na stronach Portalu oraz za wynikające z tego tytułu roszczeń osób trzecich.

e) Korzystanie z treści i zasobów Portalu jest nieodpłatne.

f) Akceptacja regulaminu jest równoznaczna z zawarciem umowy z redakcją na świadczenie usług przewidzianych w niniejszym regulaminie i jego załącznikach.

g) Redakcja nie jest zobowiązana do archiwizowania czy utrzymywania kopii zapasowych materiałów przesłanych czy opublikowanych.

h)Portal publikuje banery, odnośniki do innych stron, witryn czy serwisów internetowych. Zasoby te mogą prowadzić do Partnerów, dostawców treści, właścicieli reklam czy innych przedsiębiorców.

 

 1. Zasady Korzystania z Portalu:

a) Wszystkie zasoby portalu, materiałów tekstowych, dźwiękowych, audiowizualnych, graficznych czy zdjęć wraz z zasobami serwerowymi są zastrzeżone.

b) Portal i jego zasoby podlegają ochronie w przewidzianych ustawach:

– ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. o Prawie Prasowym

– ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji

– ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych

– ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych.

c) Informacje i zasoby opublikowane na portalu służą wyłącznie celom informacyjnym i zostały oparte na źródłach, które autor/dziennikarz uznaje za rzetelne. Z racji na możliwość występowania błędów, pominięć czy umyślnych nieprawdach spowodowanych okolicznościami leżącymi poza kontrolą autora/dziennikarza, który nie ponosi odpowiedzialności za informacje, kompetentność, dokładność udostępnionych publicznie informacji. Ryzyko występowania błędów, pominięć czy umyślnych nieprawdach i ich wykorzystaniem ponoszą Goście lub osoby trzecie z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich, czy pośrednich, związanych z wykorzystaniem informacji udostępnionych na portalu.

d) Gość portalu ma prawo do zgłoszenia redakcji opublikowanych niejasnych, nieprawdziwych czy nieważnych informacji w zasobach.

e) Zmiany funkcjonowania portalu jaki jego zasobów, szaty graficznych, modyfikacji systemowych, zmian numerów i adresów kontaktowych, nie narusza postanowień umowy.

f) Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za szkody, straty wynikające z nieprawidłowego funkcjonowania portalu, czasowej niedostępności czy w wyniku braku dostępu do portalu jaki utraty zasobów, na skutek awarii, łączy telekomunikacyjnych czy awarii serwerów portalu lub integracji osób trzecich.

 

 1. DZIAŁ Artykułów:

a) Redakcja udostępniając gościom zasoby za pośrednictwem portalu wskazuje na obowiązek przestrzegania praw autorskich i własności intelektualnej.

b) Wszelkie zasoby opublikowane publicznie są chronione prawem autorskim w szczególności teksty, zdjęcia, grafika i inne zasoby.

c) W przypadku jakichkolwiek roszczeń związanych z naruszeniem ochrony prawa autorskiego po zawiadomieniu redakcji przystąpi do niezwłocznego procesu wyjaśnienia sprawy.

d) Goście portalu oświadczają, że jakiekolwiek udostępnianie, publikowanie, podpisywanie się globalnie materiałami chronionymi przez prawo autorskie w tym ich kopiowanie, przesyłanie czy publikowanie globalnie w Internecie odbywa się za zgodą uprawnionych podmiotów będących własnością materiałów.

Goście ponoszą całkowitą odpowiedzialność za szkody powstałe z niewypełnieniem obowiązku oświadczenia zarazem mają świadomość pełnej odpowiedzialności.

 

 1. DZIAŁ Zdjęć i zasobów graficznych:

a) Zdjęcia, fotorelacje stanowią własność Redakcji oraz podmiotów współpracujących.

b) Fotoreporterzy publikują zasoby zlecone z ramienia Redakcji.

c) Zdjęcia nie podlegają kopiowaniu, modyfikacji razem z jego rozpowszechnianiem publicznie.

d)Zdjęcia z wydarzeń, które zostały wykonywane w ramach fotorelacji obrazując dane spotkanie zamieszczane na portalu zgodnie ze standardami Prawa Prasowego oraz na podstawie zawartych przez redakcje umowami z organizatorami czy lokalami w których zostały wykonane. Podmioty zwierające umowę, oświadczają iż materiały wykonywane i publikowane są zgodne ze standardami i regulaminami.

e) Zdjęcia zostały wykonane za zgodą organizatora, który określa regulamin zgodny z publikacją wizerunków osób uczestniczących w danym spotkaniu.

f) Wizerunki oraz zdjęcia nie zgodne z ich bytem czy nie zgodą na publikację należy kierować drogą elektroniczną poprzez portal powiadomić Redakcje.

Redakcja ma prawo odmówić usunięcia materiału bez podania przyczyny.

 

 1. DZIAŁ Wydarzeń:

a) Wydarzenia może dodać każdy Gość poprzez zgodne wypełnienie formularza i wysłaniem go. Po jego zweryfikowaniu Redakcja opublikuje.

b) Wydarzenia publikowane są na podstawie zgłoszeń, publicznych informacji w zasobach Internetu, informacji nadesłanych w formie Informacji Prasowych.

c) Zamieszczona grafika ilustrująca dane wydarzenie nie jest własnością Redakcji, jej zamieszczenie jest realizowane w celu propagowania promocji spotkania.

d)  Redakcja nie ma możliwości w pełni sprawdzić zgodność zamieszczonego wydarzenia z jego realiami przez co zastrzega sobie prawo do błędnych informacji, które nie wychodzą ze strony publikujących.

 

       9. DZIAŁ Baz Miejsc:

a) Baza miejsc służy do informowania, wspierania kontaktu po między klientem a firmą/danym obiektem. Jego dane kontaktowe są publikowane zgodnie z publicznie opublikowanymi zasobami.

b) Opublikowane LOGO firmy czy danego obiektu jest własnością danego zasobu. A jego wykorzystywanie jest wyłącznie w celu informowaniu, promocji razem z danymi kontaktowymi.

c) Zasoby w formie opisu, danych kontaktowych tj. adres, telefon, mail, strona internetowa etc. została opublikowana z publicznymi informacjami bądź po wcześniejszym kontaktem właściwej osoby.

d) Zasoby nieaktualne zostaną natychmiast usunięte stosownym poinformowaniu Redakcji.

e) Dodanie kolejnego miejsca, bądź prośby o uzupełnienie danego miejsca prosimy kierować drogą elektroniczną na portalu – Redakcje.

 

 1. DZIAŁ Mailingów i SMSów:

a) NEWSLETTER jest publicznie opublikowany Gościom Portalu.

b) Maile zbierane przez zasób NEWSLETTER, konkursów innych projektów jest publicznie otwarty jego zawartość jest przechowywana przez Redakcje.

c) Usunięcie własnego adresu e-mail zostanie po wcześniejszym zgłoszeniu deklaracji usunięcia drogą elektroniczną Redakcje portalu.

d) Materiały wysłane przez Redakcje drogą elektroniczną służą do promowania ciekawych i zasobnych spraw. Ich wysyłka i odbiór jest bezpłatny.

e) Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za źle wysłane maile.

     11. Postanowienia Końcowe

a) Redakcja zastrzega prawo do dobrowolnego wprowadzenia zmian w regulaminie bądź też opublikowanie nowego regulaminu na stronie. Bez powiadomienia i podania przyczyny osobom trzecim. Zmiany obowiązują od dnia opublikowania.

b) Postanowienia zawarte w niniejszym regulaminie stają się w całośći trescią umowy zawartą po między Redakcją i jego właścicielem a Gościom i podmiotom współpracującym.

c) Spory mogące powstać przy wykonywaniu umowy zawartej w w/w regulaminie będą rozstrzygane w pierwszej kolejności indywidualnie, następnie na drodze mediacji (art. 183 (1/15) KPC).

 

Backstage TV
Backstage poleca
NA EKRANIE
Facebook
Partnerzy
Logo CoolturaPL     logo-lovebydgoszcz — kopia